Ieder kind/jongere leert op zijn eigen manier. De één leert in een groep veel van anderen, terwijl de ander het juist fijn vindt om individueel aan de slag te gaan. Pico biedt verschillende soorten zorg aan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding, training en therapie.