Verschillende zorgverzekeraars vergoeden psychomotorische therapie geheel of gedeeltelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar en daarbij vermelden dat de therapeut aangesloten is bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Zie voor vergoedingen het overzicht: Vergoeding vaktherapie zorgverzekering.

Het persoonsgebonden budget

Behandeling kan ook vergoed worden door middel van het persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u twijfelt of uw kind in aanmerking komt voor het PGB of u heeft vragen omtrent het PGB, neem dan gerust contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

TARIEVEN

Intake

€65,-

Individuele begeleiding

€65,- per uur

Psychomotorische therapie

€65,- per uur

Duo behandeling

€45,- per deelnemer

Groepstraining€30,- per deelnemer

Evaluatie verslag/gesprek

€65,-