PMT

Psychomotorische therapie is een plezierige manier om te werken aan dingen die je lastig of moeilijk vindt. Tijdens deze vorm van therapie staat bewegen centraal en richt de therapeut zich op wat het lichaam aangeeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding en de manier van bewegen.

Voor de behandeling zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin het probleem onderzocht wordt. Na het intakegesprek worden er twee á drie observatiesessies gepland, aan de hand hiervan wordt het behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling worden bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken gebruikt om gedragspatronen te leren herkennen. Het uiteindelijke doel is het verminderen/wegnemen van de klacht. Er worden handvatten aangeleerd hoe om te gaan met bepaalde situaties.

Visie

De visie van PICO is dat wanneer plezier en succes ervaren wordt dit (gedrags)verandering kan realiseren. Deze veranderingen hoeven niet groot en voor altijd te zijn, maar kunnen wel een positieve wending geven aan het hedendaagse leven. De (gedrags)verandering kan op het moment in de persoon zelf of in zijn omgeving plaatsvinden. Daarnaast zorgen de bewegingsactiviteiten voor ontspanning, plezier en is het goed voor het lichaam. Bewegend plezier en succes ervaren waarbij er gekeken wordt naar mogelijkheden en talenten kan goede ervaringen opleveren. De ene persoon heeft net wat meer stimulans nodig dan de ander; PICO sluit aan bij ieders behoefte.

Missie

De missie van PICO is dat elk kind en/of jongere plezier en succes ervaart in het zijn van zichzelf en tevreden is met hetgeen wat hij kan en doet.